Loading...
[email protected] +30 6995972414
Η μονάδα παραγωγής μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων ESMOS πρωτοξεκίνησε σαν προσπάθεια το 2004 με 30 μελισσοσμήνη. Πρόκειται γιά μία μονάδα μικρής – περιορισμένης παραγωγής με σημερινή παραγωγική δύναμη 200 μελισσοσμηνών, που εξυπηρετείται αποκλειστικά από τον γράφοντα. One man show που λένε. Οι κύριοι άξονες στη φιλοσοφία που ακολουθείται είναι:

1) Ο σεβασμός στην μέλισσα, στον άνθρωπο και στην φύση.
2) Η αγάπη, το μεράκι και η συνεχής ενασχόληση, είναι πρωταρχικά συστατικά γιά την επιτυχία.
3) Όσο η ποσότητα παραγωγής αυξάνει, τίνει να γίνεται αντιστρόφως ανάλογη της ποιότητας.

Δουλεύοντας λιγότερες κυψέλες, προκύπτει περισσότερος χρόνος ενασχόλησης με το κάθε μελίσσι, ώστε να εξασφαλιστεί μία υψηλής ποιότητας παραγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων και αύξηση της μέσης απόδοσης ανά κυψέλη. Συμβαίνει αυτό, διότι εφαρμόζονται αποδοτικότερες τεχνικές προς τα μελίσσια, και τους παρέχονται όλη η απαραίτητη φροντίδα και οι κατάλληλοι και παραπανίσιοι χειρισμοί που απαιτούνται σε ότι αφορά στον τρόπο διαβίωσης της μέλισσας, και σε εργασίες όπως:
α) Εντατική και πληρέστερη βιολογική θεραπεία κατά των ασθενειών της μέλισσας.
β) Μεταφορές των μελισσών στις κατάλληλες ανθοφορίες όταν και όπου απαιτείται κατά περίπτωση.
γ) Ποιοτικότερες εφαρμογές βασιλοτροφίας – σχηματισμού βασιλισσών-γιά πολλαπλασιασμό των μελισσιών μέσα από τις κατάλληλες επιλογές γενετικού υλικού που προκύπτουν από επίμονη στατιστική, στους καταλληλότερους χρόνους και με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
δ) Περισσότεροι και προσεκτικά σχεδιασμένοι χειρισμοί και τεχνικές εφαρμογές που αφορούν στην καλύτερη ανάπτυξη των μελισσοσμηνών προκειμένης της συγκομιδής αλλά και της διαβίωσης, δηλαδή της αίσθησης ταυτότητας του ίδιου του σμήνους. Ένα εύρωστο (δυνατό) μελίσσι με αρκετό μέλι εντός κυψέλης διαθέτει ισχυρή ψυχολογία και αποδίδει πολύ περισσότερο από ένα αδύνατο - ολιγοπληθές μελίσσι με λιγοστό μέλι.
ε) Έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων σε κάποια μελίσσια που προκύπτουν ορφανά από διάφορες αιτίες ή έχουν την τάση να σμηνουργήσουν, να φύγουν δηλαδή από την κυψέλη και πολλά άλλα.
4) Άλλος κύριος άξονας της φιλοσοφίας μας είναι η προσφορά στον καταναλωτή, προϊόντων πλήρως απαλλαγμένων από κάθε είδους βλαβερές και ξένες ουσίες, καθώς και από κάθε είδους νοθείες ή προσμίξεις. Προσφοράς δηλαδή βιολογικών ή φυσικών προϊόντων.
Οι πρακτικές που υϊοθετούνται ώστε να επιτευχθεί αυτή η αφάρμακως και αζάχαρως μελισσοκομία, αφορούν αφ’ ενός στις θεραπευτικές εφαρμογές κατά των όποιων ασθενειών της μέλισσας και εφαρμόζονται αποκλειστικά με βιολογικά οξέα τα οποία ενδείκνυνται ως τα πιό φιλικά προς την μέλισσα, σε συγκεκριμμένες περιόδους, ώστε να μην υπάρχουν κατάλοιπα στο κερί, στο μέλι και στα υπόλοιπα προϊόντα. Αφ΄εταίρου και απαράβατα, αφορούν στην μη χορήγηση οποιουδήποτε είδους συμπληρωματικής τροφής προς τα μελίσσια κατά τον ενάμυσι μήνα που προηγείται της ανθοφορίας προς συλλογή μελιού και κατά την διάρκεια αυτής. Επίσης αποφεύγονται συστηματικά οι επιβαρυμένοι και εξομολυσματικοί τόποι συλλογής . Έτσι λοιπόν θέση μας και πράξη μας είναι η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοΐασης του μελισσιού (του ανοσοποιητικού του θα λέγαμε) με τις παραπάνω πρακτικές, έναντι των μύριων παθογόνων: ( ακάρεων, βακτηρίων, ιώσεων και λοιπών παθήσεων) που το κατατρέχουν. Ενός μηχανισμού αυτοΐασης που ήδη παντοδύναμος υφίσταται από το ίδιο το μελίσσι εδώ και χιλιάδες χρόνια κυρίως με την χρήση της πρόπολης. Η πρόπολη, μάλλον το ανώτερο προϊόν της μέλισσας, είναι από μόνη της ένα ταιράστιο κεφάλαιο. Είναι το θαύμα των μελισσών και ταυτόχρονα δώρο και προσφορά στον άνθρωπο, έχοντας 300 δράσεις στον οργανισμό του. Θα αναφερθούμε όμως σ’ αυτήν στο κεφάλαιο προϊόντα.
Το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα της κυψέλης είναι από τη φύση τους βιολογικά. Η επεξεργασία που υπόκεινται από την μέλισσα, μέσω της τροφάλλαξης αλλά και της πρόσθεσης διαφόρων ενζύμων και ουσιών, συντελεί καθοριστικά στη θρεπτικότητα, την ωρίμανση, και τη διατήρηση των προϊόντων, προσδίδοντάς τους ταυτόχρονα όλες τις θαυμαστές θεραπευτικές τους ιδιότητες. Η μέλισσα, το έντομο της ευλογίας, παρήγαγε από πάντα το μέλι και τα υπόλοιπα προϊόντα της αγνά.
Αυτό που λέμε σήμερα βιολογικά. Γνήσια που λεγόταν παληότερα, ανόθευτα. Και πράγματι δεν υπάρχουν καταλληλότερες λέξεις γιά να περιγράψεις αυτό που γεύεσαι. Όταν βέβαια συμβεί να δοκιμάσεις ένα τέτοιο προϊόν. Προσπάθεια και ευχή λοιπόν της μονάδας ESMOS, είναι: να βοηθά ο μελισσοκόμος την μέλισσα να παράξει φυσικά τα προϊόντα της, όπως αυτή καλά γνωρίζει, έτσι ώστε να συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε τα δώρα της, που είναι από τα ελάχιστα φυσικά προϊόντα που υφίστανται και συνεχίζουν να παράγονται φύσιν βιολογικά αυτή τη στιγμή.
Το αξίζουμε κάτι τέτοιο. Πρώτα όμως αξίζει η μέλισσα τον σεβασμό μας.
Τα δώρα αυτά είναι γιά όλους: το μέλι, η γύρη, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη, και το κερί.
Το δηλητήριο, το απολαμβάνουν οι μελισσοκόμοι, αλλά και όσοι συνειδητά το επιλέξουν γιά θεραπεία.
Πλοήγηση προς τα πάνω