Loading...
[email protected] +30 6995972414

H σέβεταιτην ιδιωτικότητά σας

Η esmos.gr δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που τις γνωστοποιούνται. Τα προσωπικά στοιχεία, επομένως, διαχειρίζονται και διαφυλάσσονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’αριθμόν 2016/679 & Ν. 4624/2019 για την Προστασία των Δεδομένων. (“εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο”).

Η esmos.gr διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και για να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους ή η χρήση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του εν λόγω εξοπλισμού.

Η παρούσα πολιτική αναλύει το ποιοι είμαστε, ποιοι είναι οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα διαχειριζόμαστε, σε ποιους ενδέχεται να τα αποκαλύψουμε (όπως για παράδειγμα σε πελάτες), πού ενδέχεται να διαβιβασθούν ή σε ποιους είναι προσβάσιμα (όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της esmos.gr) και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο “υποκείμενα δεδομένων” περιλαμβάνονται όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα”). Ο όρος “άτομα” ενδέχεται να αναφέρεται σε υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προσωρινό εργαζόμενο, εταιρικό εργαζόμενο, υποψήφιο, αυτοαπασχολούμενο άτομο, πελάτη, προμηθευτή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Πλοήγηση προς τα πάνω